ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید
در این شماره می خوانید
ویژه نامه ها
خبرهای ویژه

درباره ما


صاحب امتیاز: مرکز ارتباطات و رسانه آستان‌قدس‌رضوی
رئیس شورای نظارت: تقی دژاکام
معاون سردبیر: مصطفی سلیمانی
مدیر هنری و طراح گرافیک: امین کوثری
تصویرگر: فرزانه رئیس‌السادات
مسئول اجرایی: مصطفی امیرخانی
نشانی: مشهدمقدس، چهارراه شهدا، کوچه چهارباغ
تلفن: 32221390-051
پیامک: 300008008
امورمشترکین: 09150879979
وب‌سایت: haramweekly.razavi.ir
شناسه شبکه‌های اجتماعی: haram_weekly@
شبکه جهانی امام رضا«ع»: ماهواره نایل‌ست/فرکانس 10922/ورتیکال 27500